ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു


ഫറോക്ക്:മണ്ണൂര്‍ ചാലിയം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കടുക്കബസാര്‍ മുതല്‍ ചാലിയം ജംക്ഷന്‍ വരെയുളള ഭാഗത്തുകൂടെ വാഹനഗതാഗതം പൂര്‍ണ്ണമായി നിരോധിച്ചതായി കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിയീനര്‍ അറിയിച്ചു. പരപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ആനങ്ങാടിയില്‍ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് കോട്ടക്കടവ് പാലം - മണ്ണൂര്‍ വഴി ഫറോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ഫറോക്ക് നിന്നും മണ്ണൂര്‍ - കോട്ടക്കടവ് പാലം വഴി പരപ്പനങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം.

Post a Comment

Previous Post Next Post